Bakırköy Belediyesi bir kamu kurumu tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk Sürdürülebilirlik Kalkınma Raporunu GRI Sürdürülebilirlik Standartlarına uygun olarak hazırlayarak toplumla paylaştı. Bakırköy Belediyesi’nde Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılması ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin yerelleştirilip hayata geçirilmesi konusunda 2 yıllık bir çalışma yapılmış olup Belediyemizin ilk Sürdürülebilirlik Raporu “Gelecek Bizimle Gelecek” temasıyla 2018 yılında yayımlamıştır.

BUGÜNÜN İHTİYAÇLARINI YARINLARIMIZIN MİRASINA DOKUNMADAN GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Bakırköy Belediyesi olarak gelecek hedeflerine ulaşırken yarın ki kuşaklarımızın birikimini tüketmeden bugünün ihtiyaçlarını gidermede önemli başarılar elde ettik. Bakırköy Belediyesi hazırladığı Sürdürülebilir Kalkınma Raporunu Global Reporting Initiative GRI Sürdürülebilirlik Standartları’na uygun olarak geliştirmiş ve Sürdürülebilir Kalkınma Raporu ve Sürdürülebilirlik Standardımız GRI logosu ile yayımlanmıştır. Raporumuz yönetişim, sosyal ve çevresel etkiler, etik değerler, ekonomi, yenilikçilik gibi alanlardaki çalışmalarımızı ve hedeflerimizi içermektedir. Rapor 2018 yılında yurttaşlarımızın, paydaşlarımızın görüşlerine sunularak birlikte yönetim ve şeffaflık ilkelerimiz gereği tüm tarafların bilgisine sunulmuştur.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ

Bakırköy Belediyesi ilk sürdürülebilirlik raporunu 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 tarihleri arasındaki faaliyetleri ve verileri sürdürülebilirlik raporlamasına dahil edilirken hedefler 2018 ve 2019 yılları için oluşturulmuştur. Raporun oluşturulması esnasında Küresel Raporlama Girişimi’nin ‘GRI Standartları temel alınmıştır. “Gelecek Bizimle Gelecek” adlı Sürdürülebilir Kalkınma Raporu hazırlık çalışmaları Bakırköy Belediye Başkanı Sayın Dr. Bülent Kerimoğlu liderliğinde ve Belediye Başkan Yardımcısı Sayın İhsan Bahri Bellek koordinasyonunda yürütülmüştür. Belediyemizde Sürdürülebilirlik Proje Grubu kurulmuş ve bu grupla, veri toplama çalışmaları, kıyaslama, raporlama ve standart çalışmaları hayata geçirilmiştir.

BAKIRKÖY BELEDİYESİNİ YURTTAŞLARLA BİRLİKTE YÖNETİYORUZ

Sürdürülebilir Kalkınma Raporu’muzun önceliklerinin belirlenmesi kısmında yurttaşlarımızın, meclis üyelerimizin, üst düzey yöneticilerimizin, çalışanlarımızın, muhtarlarımızın, sivil tolum kuruluşlarımızın, üniversitelerimizin görüşleri anket, birebir görüşme, toplantı veya kıyaslama çalışmaları ile belirlenmiştir. Raporumuzun kapsamına Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve T.C Kalkınma Bakanlığı’mızın sürdürülebilirlik yaklaşımı sürece dahil edilmiştir. Biz Bakırköy Belediyesi olarak hazırlanmakta olan 11. Kalkınma Planı’na, Küresel İlkeler Sözleşmesinin 5 temel maddesine 17 alt hedef ve 169 alt hedefe ulaşılacağına inanıyoruz. İnsan refahının gelişmesi için yapılan her çalışmaya katkı sağlamaya hazırız.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİNİN FARKINDALIĞINI EĞİTİMLERLE ARTIKDIK

Sürdürülebilir Kalkınma Raporumuzu ve Sürdürülebilirlik standardımızı hazırlarken Birleşmiş Milletler UNDP departmanı, UCLG -MEWA Birleşmiş Kentler ve Yerel yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı, Özyeğin Üniversitesi, TÜSİAD, Global Compact, T.C Kalkınma Bakanlığı gibi kurumlarla iletişime geçilmiş, toplantılar düzenlenmiştir. Yine bu kurumlarla Bakırköy Belediyesi’nin yerel yönetim değerlerini anlatmak amacıyla toplantılar düzenlemiş ve karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilmiştir. GRI Standardı ve Sürdürülebilir Kalkınma Programı Raporu’nun danışmanlık hizmetleri VMI Consulting tarafından gerçekleştirilmiştir. Bakırköy Belediyesi bilginin yayılımına katkı sağlamak amacıyla Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaların ülkemizin diğer kurumlarında da uygulanması amacıyla teknik destek ve kıyaslama çalışmalarına katkı sağlamaya hazırdır.

 

        

 

 

https://www.bakirkoy.bel.tr/files_upload/kurumsalmenu/1638279321.%20rev_compressed

 

Ayrıntılı bilgi için:

http://www.kureselhedefler.org

Birleşmiş Milletler SKH Sayfası