BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

13.07.2005 tarihli ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince; her ayın ilk haftası toplanacak olan Bakırköy Belediye Meclisinin 9. seçim dönemi 1. toplantı yılı 2024 senesi Temmuz ayı olağan meclis toplantıları, 01-05 Temmuz 2024 tarihlerinde saat 16.00’da Sakızağacı Mahallesi Kennedy Caddesi No:200 adresinde bulunan Bakırköy Belediyesi Eğitim ve Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

Gündem:

1-Açılış ve Yoklama

2-Özel Türkan SAYLAN Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu 2024-2025 Yılı Ücret Tarifesi

3-5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesi gereğince 01.10.2024 tarihinden 30.09.2027 tarihine kadar 36 ay süre ile “Çevre Temizliği İşlerinde Kullanılmak Üzere İş Makinası ve Araç Kiralanması İşinin” ihaleye konması hususunda yetki verilmesi

4-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

5-Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına Üye Olunması ve Yetki Verilmesi

6-İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı doğrultusunda Belediye Başkanlığımıza şartlı hibe yapılması

7-Diğer Başkanlık Tekliflerinin Görüşülmesi

8-Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

9-Dilek ve Temenniler