BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


BAKIRKÖY KENT KONSEYİ SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI


Kent Konseyi Yönetmeliğinin “Kent Konseyinin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma İlkeleri” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “Kent Konseyleri belediye teşkilatı olan yerlerde, mahalli idareler genel seçim sonuçlarını izleyen 3 ay içinde, 8 inci maddede belirtilen üyelerden oluşur.” hükmü ile yine ilgili maddenin 2. fıkrasında yer alan “Kent Konseyi Genel Kurulu ilk toplantısını yapmak üzere Belediye Başkanının çağrısı ile toplanır. Belediye Başkanının başkanlığında toplanan genel kurul, toplantıyı idare etmek üzere üyeleri arasından en az üç kişiden oluşan divan kurulunu seçer.” hükümlerine istinaden Bakırköy Kent Konseyi Seçimli Olağan Genel Kurulu, 30 Haziran 2024 Pazar günü saat 11.00’de Osmaniye Mahallesi İsmail Erez Bulvarı No:8 Bakırköy/İSTANBUL adresinde bulunan Bakırköy Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

Mevzuat gereği kent konseylerine katılım hakkı bulunan ve temsilci bildirecek kişi, kurum ve kuruluşların başvurularını; antetli kağıtlarına yazılmış (antetli kağıtları yoksa mühürlenmiş olarak), temsilcilerinin isim, soyisim, adres, iletişim numarası, mail adresi bilgilerine de yer verecek şekilde (ilgili mevzuat gereği dernekler ve vakıfların buna ilaveten yönetim kurulunca alınmış temsilci kararının fotokopisini de yazılarına ilave ederek), yetkililer tarafından imzalanan yetki belgelerini 21 Haziran 2024 Cuma günü saat 17.00’ye kadar Bakırköy Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne (Osmaniye Mahallesi İsmail Erez Bulvarı No:8 Bakırköy/İSTANBUL) elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. Son evrak teslim tarihinden sonra yapılan bildirimler işbu genel kurul toplantısına katılım için geçerli kabul edilmeyecektir.

Bakırköy Kent Konseyi Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi aşağıda yer almakta olup Bakırköy Kent Konseyi paydaşlarına ve kamuoyuna ilanen duyurulur.Gündem:

1- Açılış ve Yoklama

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3- Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül ÖZDEMİR OVALIOĞLU’nun konuşmaları

4- Divan Heyetinin Oluşturulması

5- Kent Konseyi Başkanı Seçimi

6- Kent Konseyi Yürütme Kurulu Seçimi

7- Kent Konseyi Meclis ve Çalışma Gruplarının Belirlenmesi

8- Dilek ve Temenniler

9- Kapanış